Kommunens webbplatser

Bli utförare av hemtjänst, hemsjukvård eller särskilt boende

I Växjö kommun finns möjlighet till bli utförare av hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende.

I dokumenten:

  • Förfrågningsunderlag, villkor för att bedriva hemtjänst och hemsjukvård i Växjö kommun
  • Förfrågningsunderlag, villkor för att bedriva hemtjänst I form av serviceinsatser i Växjö kommun
  • Förfrågningsunderlag, villkor för att bedriva särskilt boende i Växjö kommun

hittar du en beskrivning av omsorgsnämndens uppdrag, omsorgsförvaltningens organisation, hur verksamheten är organiserad, uppdragets innehåll, vilka krav som omsorgsnämnden ställer för att godkänna utförare samt övrig information som är värdefull för dig som ansöker.

Ansökan

Vi använder upphandlingssystemet Visma TendSign. Systemet är kostnadsfritt för dig som är anbudsgivare och kräver endast en enkel registrering.

Skriftliga anbud per post eller mejl accepteras ej.

Sökande får genom Visma TendSign:

  • Tillkommande information.
  • Kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet.
  • En tydlig information om inte alla obligatoriska krav är uppfyllda.

Ansökan registreras i det bolag som ansökan avser. För sökande som sedan tidigare har registrerat konto i Visma TendSign är det viktigt att kontrollera att registreradeuppgifter stämmer avseende företagsnamn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.

Uppgifter som inte stämmer ska ändras innan ansökan skickas in.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post:
tendsignsupport@visma.com.

För att du ska bli godkänd som utförare i Växjö kommun krävs tillstånd för verksamheten från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Uppdaterad: 05-april-2023