Kommunens webbplatser

Näringslivet i Växjö kommun

Växjö har ett diversifierat näringsliv med starka företag i flera olika branscher. Det finns även en stor andel mindre företag som drivs i Växjö och som får kommunen att blomstra.

Samverkan och utveckling

Växjö har ett växande näringsliv där flera branscher visar en stark utveckling. Här finns närheten till forskning genom Linnéuniversitetet. Här finns samverkan som bidrar till innovation och utveckling på Växjö Linnæus Science Park. Här finns en stark IT-sektor och en framskjuten position inom skog och trä. Växjös näringsliv har kort och gott flera olika profilområden där vi står starka.


Stark tillverkande sektor

I Växjö finns en tradition av starka tillverkande företag. Den tillverkande industrin är en viktig bas för övriga näringslivet och har hög lönsamhet och tillväxt.

Den största privata arbetsgivaren i kommunen återfinns inom tillverkningsindustrin i form av Volvo Construction Equipment som sysselsätter runt 800 personer i Braås.

Mer fakta och siffror om Växjö kommuns näringsliv samt de största arbetsgivarna.

IT-staden Växjö


Växjö har en stark IT-sektor. Senaste åren har IT-sektorn näst största tillväxt i kommunen när det gäller antal anställda och sektorn hamnar på en femteplats när det gäller tillväxt i antal företag. Att IT och digitalisering är en framtidsbransch är det inte många som tvekar på och i Växjö utvecklas flera nationellt och internationellt framgångsrika företag. Här finns communities för utvecklare och det finns samverkan med universitetet inte minst när det kommer till kompetensförsörjningsfrågan.

Mer information om IT-staden.

Skog och trä ett starkt profilområde

Växjö är på många sätt Trästaden. Den träbyggnadsstrategi som Växjö arbetar med är titulerad Europas första Moderna Trästad av en anledning. Växjö har länge varit känt för sin träbyggnadsstrategi och för att faktiskt satsa på att bygga i trä. Den position som Växjö och Linnéuniversitetet har kring skog och trä lyfter sektorn till ett av kommunens starkaste profilområden.

I Växjö finns The Bridge. The Bridge är en unik, långsiktig och strategisk investering i forskning och utbildning med fokus på skogsbruk, innovation och hållbarhet. Satsningen möjliggörs genom ett partnerskap mellan Linnéuniversitetet, Södra och IKEA. Tillsammans vill de skapa en gemensam plattform för kunskapsutveckling för hållbar konkurrenskraft.

Mer information om Trästaden Växjö

Innovation och tillväxt

Att förena forskning och näringslivet är en faktor som kommer bidra till nya innovationer i framtiden. På Linnaeus Science Park skapas nya föreningar mellan akademin, studenter och näringslivet. Här finns även den regionala inkubatorn Företagsfabriken. Företagsfabriken har länge arbetat framgångsrikt med inkubationsprocesser och hjälpt företag att växa sig starkare.

Växjö som universitetsstad

Växjö är en välkomnande och naturskön universitetsstad av internationell karaktär där hållbarhet, kreativitet och entreprenörskap aktivt lyfts fram. Den gemensamma universitetsstadsvisionen ska vara en ledstjärna för utveckling, insatser och samverkan kopplat till universitet, studenter och forskning.

Universitetsstaden Växjö.

Logistikläget Växjö

God kompetensförsörjning och tillgång till både mark och lokaler! Läget mitt i södra Sverige ger svårslagna cut off-tider med snabba leveranser över hela norden. Dessa är några av fördelarna som gör Växjö till ett av Sveriges starkaste framtidsnav. Enbart i Växjö sysselsätter logistik, transport och partihandel cirka 2 500 medarbetare och är därmed tredje största bransch i kommunen efter IT och tillverkning.

Det är ingen tillfällighet att e-handelsföretagen söker sig till Växjö. Här kan näthandeln ta emot sena beställningar och klara snabba leveranser över hela Norden.

Växjö som logistikstad

Uppdaterad: 12-december-2023