Kommunens webbplatser

Hållbara Växjö

En hållbar utveckling är allas ansvar. Växjö kommun arbetar för att ta sitt ansvar i frågor om miljö, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet. Här kan du läsa om arbetet för och med strategisk hållbar utveckling.

2015 tog Växjö kommun fram en deklaration som uppmanade Sverige till att bli världens första fossilbränslefria nation. För att åter sätta fokus på omställningen till en hållbar kommun får nu lokala företag möjlighet att ställa sig bakom en uppdaterad version av Växjödeklarationen.

I och med det åtar de sig att skynda på sin egen omställning till klimatneutral verksamhet och driva arbetet framåt i sina respektive branscher.

En ökad samverkan med det lokala näringslivet ingår i arbetet med att uppfylla Europas första klimatkontrakt, som Växjö kommun har skrivit under.

Klimatkontraktet Pdf, 1.4 MB.

Mer information om Växjödeklarationen?

Världens länder har i FN tagit beslut om 17 mål för hållbar utveckling. De kallas också Globala målen eller Agenda 2030. Växjö är aktiva i det arbetet och kommunen började under 2018 arbeta för att ta fram ett program för hur Växjö ska nå hållbar utveckling. 15 oktober 2019 beslutade kommunfullmäktige om att anta hållbarhetsprogrammet ”Hållbara Växjö 2030” som gemensam färdriktning för ett mer hållbart Växjö till 2030. Grunden till programmet ligger i FN:s 17 globala mål inom ramen för Agenda 2030. Programmet består av:

  • en deklaration
  • fem målbilder
  • nio utmaningar
  • tre principer för genomförande

Vill du läsa mer om Växjös arbete med att bli en kommun som du vill verka, bo och leva i nu och i framtiden. Mer information om Hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 Pdf, 426.4 kB.

Växjö kommun erbjuder gratis energi- och klimatrådgivning till företag. Du kan öka företagets lönsamhet och få koll på energin genom att undersöka hur energismart ditt företag är. Företag som arbetar aktivt med energieffektivisering har en konkurrensfördel när kostnaderna minskar och vinsten ökar.

Gott exempel

En timmes energi- och klimatrådgivning i matbutiken inspirerade till en investering på 100 000 kronor, vilket ledde till en energibesparing på 300 000 kWh/år.

" Hittills har vi lyckats få ner energianvändningen med 10 procent. Jag tror att vi utan problem skulle kunna få ner den med 10 procent till." - Nöjd butiksägare.

Efter besöket från Energirådet får företaget en rapport som ger några förslag på lämpliga åtgärder som företaget kan arbeta vidare med.

Vill du ha besök?

Kontakta energi- och klimatrådgivningen:

0470 – 410 00

info@vaxjo.se

2015 tog Växjö kommun fram en deklaration som uppmanade Sverige till att bli världens första fossilbränslefria nation. För att åter sätta fokus på omställningen till en hållbar kommun får nu lokala företag möjlighet att ställa sig bakom en uppdaterad version av Växjödeklarationen.
I och med det åtar de sig att skynda på sin egen omställning till klimatneutral verksamhet och driva arbetet framåt i sina respektive branscher.

En ökad samverkan med det lokala näringslivet ingår i arbetet med att uppfylla Europas första klimatkontrakt, som Växjö kommun har skrivit under.

Klimatkontraktet

Mer information om Växjödeklarationen

Förnybar energi från Växjö kommun

Sedan december 2019 är hela Växjö Energis verksamhet fossilfri och all fjärrvärme, fjärrkyla och el produceras av förnybart biobränsle från skogen. Det vill säga grenar, toppar och andra rester från de småländska skogarna som annars hade gått till spillo.

Tack vare att så många väljer fjärrvärme i Växjö har Växjö energi mer än halverat utsläppen (70 procent) av fossil koldioxid från uppvärmning, jämfört med om de hade eldat med olja.

Förnybar energi från Växjö kommun

Uppdaterad: 08-juli-2024