Kommunens webbplatser

Nätverk och kluster

Genom olika forum och mötesplatser kan du skapa ett brett nätverk som hjälper dig framåt. På denna sida har vi samlat några olika nätverk inom näringsliv, akademien och offentlig sektor.

Lammhults näringsliv är en ideell förening vars syfte är att främja utvecklingen av företagsamhet och näringsliv i Lammhult samt positionera varumärket Möbelriket.

Lammhults näringsliv jobbar för att stärka samarbetet mellan industrier, köpmän, skolor, föreningar och övriga samhället genom nätverk, marknadsföring och evenemang. Möbelriket AB utvecklar och marknadsför destinationen Möbelriket Lammhult och ägs till 100 procent av Lammhults näringsliv. Möbelriket AB har som mål att locka besökare från såväl Sverige som från utlandet till Lammhult med omnejd och de framstående butiker och företag finns där. I Möbelriket förenas lång tradition och djupt kunnande inom möbelhantverk med klassisk och nyskapande design.

Möbelrikets webbplats

Sustainable Småland är ett regionalt nätverk med inriktning på kunskapsdelning och utveckling av innovativa och utmanande miljölösningar. Nätverket består av medlemmar från näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Tillsammans arbetar Sustainable Småland för de globala målen och utvecklar den egna regionen med hållbarhetskompetens i världsklass.

Sustainable Smålands webbplats.

Epic Teknikens Hus är en förening som syftar till att öka intresset för industrin som arbetsplats. Föreningen drivs helt av medel från medlemmarna.

Epic Teknikens Hus webbplats.

GodaHus är en ideell förening med syfte att minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län.

GodaHus samlar offentliga och privata aktörer i sydostregionen. Genom att bygga djup och bred kunskap hos medlemmarna i dessa frågor bidrar föreningen till en konkurrenskraftig sektor som i sin tur bidrar till den regionala utvecklingen.

GodaHus webbplats

Interior Cluster Sweden är ett möbel- och inredningskluster av företag; möbelproducenter, formgivare, underleverantörer och kommuner som stöttar det lokala näringslivet. Möbelklustret är en nationell medlemsorganisation med uppdrag att sammankoppla lokala och regionala intressenter och företag i branschen.

Målet är att stödja medlemsföretagen att generera hållbar tillväxt, ökad lönsamhet samt sysselsättning vilket görs genom projektsamverkan. Visionen är att svensk design- och möbelbransch ska upplevas som världsledande. Klustret har sitt säte i Småland, där möbelindustrin är fortsatt stark och konkurrenskraftig.

Interior Cluster Swedens webbplats

Business Region Kronoberg är ett samarbete mellan Region Kronoberg och länets åtta kommuner och samordnas av Region Kronoberg. Våren 2022 kommer verksamheten att utvärderas för att se på vilket sätt samarbetet ska bedrivas på bästa sätt framöver.

Business Region Kronoberg arbetar för att driva regionen framåt och öka attraktionskraften.

Verksamheten bygger på ett stort nätverk med den gemensamma filosofin att man delar med sig. Mellan kommun och region, mellan kommunerna – men också mellan företagen.

Business Region Kronobergs webbplats

Tunga fordon är ett klusterinitiativ i södra Sverige. Medlemmarna är världsledande tillverkare inom skogsmaskiner, tung materialhantering och anläggningsmaskiner. Tunga fordons syfte är att stärka medlemsföretagens långsiktiga tillväxt och lönsamhet genom samverkan och säkerställande av kompetens. Föreningen bidrar till en innovativ tillväxtmiljö för företagen i föreningen. Genom samverkan med forskning och samhälle ska föreningen bidra till medlemmarnas internationella konkurrenskraft och förmåga att bidra till hållbar tillväxt. Tunga fordon drivs av RISE på uppdrag av dess medlemmar.

Tunga fordons webbplats

Digitri är sydöstra Sveriges arena för framstående aktörer inom digitala teknologier. Genom samverkan med näringsliv, akademien, kommun och region och andra lokala initiativ skapas möjligheter att befästa Linnéregionen som Sveriges starkaste IT-region. Digitri vill bidra till att öka insikten bland ungdomar och att stötta företag i att attrahera fler till branschen och verka för balans och mångfald inom organisation och team.

Digitri verkar för varandra och Linnéregionens utveckling.

Digitris webbplats

Uppdaterad: 15-december-2023