Kommunens webbplatser

Markanvisning

En kommun kan reservera mark till ett byggföretag genom att ge en så kallad markanvisning. Markanvisningen innebär att byggföretaget under en begränsad tid och på givna villkor ensam kan förhandla med kommunen om att köpa mark som kommunen äger för att sedan bygga på den. 

Vill du bygga på kommunal mark?

Har du ett byggföretag och är intresserad av att bygga på Växjö kommuns mark? Då kan du anmäla dig till kommunens intresselista där du, via e-post, får information om när nya markanvisningar finns tillgängliga.

Fyra olika metoder

Villkoren för markanvisningen regleras i ett särskilt avtal som kallas för markanvisningsavtal. Växjö kommun använder sig av fyra olika sorters metoder för att välja ut vem som ska få en markanvisning.

Som utgångspunkt i Växjö kommun används en så kallad markanvisningstävling. Utöver markanvisningstävling använder vi även metoderna särskild anvisning, direktanvisning eller markanvisning genom anbud.

Tävlingen går till så att den som är intresserad av att bygga i tävlingsområdet får lämna in ett förslag på hur den vill bebygga området. Förslagen bedöms sedan ur flera perspektiv, som till exempel hur husen ser ut, hur mycket man tänker på miljön och på hur väl förslaget bidrar till att få en variation mellan hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i aktuellt område.

Den som vinner tävlingen får erbjudande om att teckna ett markanvisningsavtal. Avtalet gäller under en viss tid och när tiden har gått ut måste byggföretaget välja att antingen köpa marken eller att lämna tillbaka området.

Särskild anvisning använder vi i projekt där kommunen utvecklar en process eller prövar särskild teknik. Ett exempel på det är Välle broar, där vi vill utveckla byggande i trä. Byggföretaget väljs ut efter erfarenhet och kompetens.

Direktanvisning använder vi när ett byggföretag visar ett intressant förslag som följer den detaljplan som finns för området och det inte är troligt att en markanvisningstävling kommer ge ett bättre förslag.

Markanvisning genom anbud använder vi på enstaka tomter där vi inte ställer några eller endast ett fåtal särskilda krav utöver detaljplanens förutsättningar.

Behöver du uppdatera dina kontaktuppgifter?

Har vi aktuella kontaktuppgifter till dig?

Uppdaterad: 24-oktober-2023