Kommunens webbplatser

Växjö Linnæus Science Park

En science park är en stimulerande miljö och verksamhet med aktiva länkar till universitet eller forskningscentra. Här erbjuds tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En mötesplats för människor, idéer, kunskap och en plattform för olika utvecklingsprojekt.

 

Fokusområden:

Utifrån näringslivets behov, akademins styrkor och Växjö kommuns intresseområden kommer vi att fokusera på områdena cirkulär ekonomi, smarta staden, digitalisering samt skog och trä.

Vem finns vi till för?

  • Små- och medelstora företag med tillväxtpotential.
  • Företag på tillväxtresa eller inför en förnyelseprocess.
  • Bolag verksamma inom våra fokusområden.

Vi finns framför allt till för människorna. För entreprenörerna, innovatörerna och medarbetarna som ser nyttan av nätverk och att lära om utvecklingsarbete inom företag och organisationer. Så att de själva kan utveckla och framtidssäkra sina bolag.

Växjö Linnaeus Science Park (vaxjolinnaeussciencepark.se)

Uppdaterad: 07-juni-2023