Kommunens webbplatser

Kontakta näringslivs­avdelningen

Vi på Växjö kommuns näringslivsavdelning hjälper företag med praktiska moment vid nyetableringar, expansion och utveckling. Du når oss via Växjö kommuns kontaktcenter på telefon 0470-410 00.

Vi på Växjö kommuns näringslivsavdelning har stor kunskap om näringsliv och företagande och har väl upparbetade kontakter som gör det enklare för dig att genomföra just dina planer. Här kan du läsa om vem som gör vad och vilken service vi kan stå till tjänst med.

Fredrik Lindblad

Näringslivschef. Leder och utvecklar verksamheten


E-post: fredrik.lindblad@vaxjo.se.
Telefon: 0470 - 414 02

Therése Friman

Näringslivsutvecklare, företagslots.

Kompetensförsörjning och strategiarbete


E-post: therese.friman@vaxjo.se
Telefon: 0470 - 411 76

Louise Brolin

Näringslivsutvecklare, företagslots.

E-post: louise.brolin@vaxjo.se
Telefon: 0470 - 419 40

Mikael Häggström

Näringslivsutvecklare, företagslots.

Etableringsärenden, företagsservice, centrumutveckling och entreprenörskap/företagande.

E-post: mikael.haggstrom@vaxjo.se
Telefon: 0470 - 79 60 54

Olivia Thim

Näringslivsutvecklare, företagslots.

Träbyggnation, hållbart byggande, cirkulär ekonomi, hållbarhet, byggindustri, skog & trä, energi & klimat

E-post: olivia.thim@vaxjo.se
Telefon: 0470 - 416 09

Henrik Cajnerud

Näringslivsutvecklare, företagslots.

Besöksnäring och destinationsutveckling.

E-post: henrik.cajnerud@vaxjo.se
Telefon: 0470 - 418 01

Uppdaterad: 22-oktober-2021