Kommunens webbplatser

Dags för Earth Week 2024

Den 18 mars är det dags för Earth Week som är Växjös vecka med fokus på hållbarhet.

Fokusområden för Earth Week 2024 är:

 • trafik
 • transport
 • jämställdhet och lika villkor

I år utmanar vi företagen leva mer hållbart. Här är några av de utmaningar som företag tagit sig an.

 1. Ragn-Sells

Hållbarhet för oss är strävan efter att hitta nya mer hållbara lösningar och det är ett ständigt pågående arbete. Det kan vara allt från små justeringar i våra behandlingsprocesser till ny banbrytande forskning om morgondagens materialåtervinning. Det handlar också om att skapa hållbara och säkra arbetsplatser samt att säkerställa och kontrollera vilka avtryck vår verksamhet gör i form av klimat- och miljöpåverkan.

Utmaning:

För varje kilo plastförpackningar, pappersförpackningar, ofärgat samt färgat glas och även metallförpackningar som de samlar in under Earth Week kommer de att donera 1kr/kilo till en organisation som jobbar för att förbättra vår miljö.

 1. Atea

Vi alla har ett ansvar och en möjlighet att bidra till en hållbar utveckling. Vi ser Earth week som ett bra tillfälle att sprida kunskap, skapa engagemang och gå från ord till handling såväl internt och externt.

Hållbarhet handlar om social, miljömässig och ekonomisk långsiktighet. Man kan säga att ett hållbart företag är ett företag som säkerställer framgång idag utan att äventyra företagets möjligheter till långsiktig framgång. Vi på Atea är beroende av vår omvärld, naturresurser och fungerande samhällen i våra leverantörskedjor. Vi påverkas, och vi behöver ta till vara våra möjligheter att påverka.

Utmaningar:

Transport och trafik

Hållbart resande i jobbet – Vi utmanar alla medarbetare på Atea i Växjö att ta sig hållbart till jobbet

- cykla

- gå

- spring

- samåk

- åka kollektivt


Till jobbet, till kundmötet, till lunchen, ja – var som det är möjligt! För miljön och för hälsan! Vi kommer avsluta veckan med en gemensam after work dit vi självklart tar oss på ett hållbart sätt.

Konsumtion & produktion

Fri cykelservice på Atea i Nylanda tisdagen den 19/3 för Ateas medarbetare

Återbruka – Köp & sälj grupp på Facebook för anställda på Atea i Växjö med möjlighet att sälja/köpa cyklar och tillbehör mm.

Jämställdhet & lika villkor

Kunskapsdelning och inspiration i vår monter på mingelmässan. Vi kommer berätta om våra lokala sociala engagemang:

 • Miniorlandslaget
 • Öster i samhället
 • Neighbourhood
 1. Re:play

Hållbarhet ligger i vårt företags DNA och när nu kommunen tar initiativ till en sådan här aktivitet vill vi naturligtvis vara med då vi tillsammans blir starkare. Samt att det ger möjlighet satt nätverka och få se andra goda exempel. Sann hållbarthet per definition är att vi måste se till att "stoppa tillbaka mer än vad vi tar ut" oavsett vilket perspektiv vi pratar om, ekologisk, social eller ekonomiskt. Dessutom måste vi få till en balans mellan dessa tre perspektiv. En viktig grund för att detta skall ske är att vi får till en beteeendeförändring - att våga göra saker annorlunda och utanför boxen.

Utmaningar

Vår tanke är att utmana kommunen på just att våga göra saker annorlunda, gå utanför boxen och så vis gå i täten för cirkulär upphandling. På så vis bli ett föredöme för andra kommuner som "söker" goda exempel/lösningar hur man kan blir mer hållbar.

 1. Växjö markisfabrik

På Växjö Markisfabrik är vi inte bara leverantörer inom solskyddsbranschen, vi vill också vara en drivande kraft för en hållbar och ansvarsfull framtid. Vår verksamhet sträcker sig bortom att erbjuda solskyddslösningar på enbart lokal nivå; den representerar en stark vision för en grönare och mer hållbar värld.

Utmaningar

Genom att aktivt främja trädplantering engagerar vi oss i kampen mot global uppvärmning och erbjuder samtidigt svalka och skydd åt människor över hela världen, särskilt i de mest utsatta områdena för värme.

 1. LBE Arkitekt

Utmaningar

Bjuder till en träff den 22/3 kl 8-9:30 för att diskutera hållbar arkitektur och återbruk. Träffen riktar sig till bla byggherrar, entreprenörer, leverantörer etc och hoppas på att få en bra dialog

 1. Studiefrämjande

Studiefrämjandet folkbildar inom hållbarhet, cirkulär ekonomi och miljö. Vi strävar ständigt efter att öka kunskap internt i organisationen samt erbjuda fler arrangemang för allmänheten. För oss i Studiefrämjandet är hållbarhetsarbetet en närvarande och naturlig del i vardagen. Vi ser att vi bidrar till ökad folkhälsa genom våra medlemsorganisationer som arrangerar verksamhet i naturen, genom odling och aktivt friluftsliv. Studiefrämjandet arbetar också aktivt med social hållbarhet där vi arbetar inkluderande och demokratiskt med olika grupper. Hos oss känner man sig hemma och alla får vara som man är.

Utmaning:

 • Kunskapshöjande insatser på kontoren, tex gå igenom Naturskyddsföreningens material i personalgrupperna. Och i och med det göra förändringar på kontoren.
 • Ta tag i sophanteringen på Växjö-kontoret och tydligt märka upp hur vi sorterar så att det blir lätt att göra rätt för våra besökare.
 • hållbarhetsbingo och en tävling mellan medarbetarna och mellan kontoren i hela vår avdelning med något fint och hållbart pris som vi lottar ut till alla som deltar.
 1. Abena

För oss på ABENA genomsyrar hållbarhet dagligen vårt sätt att arbeta. Vi tror att det enda sättet att skapa långsiktig framgång för alla är att behandla alla berörda parter, både inom och utanför ABENA, på ett ansvarsfullt sätt. Genom att signera Växjödeklarationen och anta Växjö kommuns miljöutmaning kopplat till Earth Week kan vi förhoppningsvis bidra till att driva hållbarhetsarbetet framåt tillsammans med de andra signatärerna.

För oss betyder hållbarhet och samhällsansvar ett tydligt fokus på hög kvalitet, vårt gemensamma sociala ansvar och vår miljö. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla innovativa lösningar som driver en positiv förändring för naturen, samhället och våra medarbetare

Utmaning:

Abena AB kommer att anta utmaningen genom att delta i Cykelutmaningen 2024 som anordnas av Cykelvänligast. Vi kommer även under Earth Week att anordna en aktivitet varje dag för våra medarbetare som är kopplat till de tre områden som står i fokus under Earth Week 2024: trafik och transport, konsumtion och jämställdhet.

 1. AFRY

Att delta på Earth Week är en ära för oss. Som ett teknikkonsult-företag prövar vi alltid i våra projekt att bidra till en hållbar samhällsutveckling och skapa ett mervärde för kunden. Att jobba med hållbarhet innebär att ständigt utmana oss själva att tänka nytt i alla aspekter och viljan att aldrig ge upp. För att samhället skall kunna omställas måste vi först omställa oss själva!

Utmaning:

 • Vi utmanar oss själva att halvera våra klimatutsläpp till år 2030 med målet att som koncern nå nettonoll utsläpp till 2040.
 • I våra uppdrag mot Växjö kommun vill vi öka vår nettopositiva påverkan i enlighet med vårt hållbarhetsmål, bl a genom utökade interna klimatutbildningar och därmed ökad klimatkompetens hos våra konsulter.
 • Inom ramen för Växjödeklarationen erbjuder vi olika typer av kunskaps- och inspirationsföreläsningar där våra experter delar med sig av sin breda kompetens.

 

Mer information om vad händer under Earth Week 2024 hittar ni på Earth Week - Växjö kommun (vaxjo.se)

Uppdaterad: 13-mars-2024