Kommunens webbplatser

Vidareutveckla din personal

Behöver du vidareutveckla din personal? Det finns massor av möjligheter att ge din personal kunskap för att kunna ta nästa kliv.

Du som företagare kan ansöka om att få kostnadsfri hjälp för medarbetare som är i extra behov av att förbättra sin svenska och kompetensutveckla sig.

Kommunerna i Kronobergs län söker nu finansiering för ett ESF-projekt som ägs av Växjö kommun, men där varje kommun i Kronobergs län utformar stödet utifrån lokala förutsättningar. Stödet är kostnadsfritt, men för att delta i projektet behöver ditt företag/organisation en avsiktsförklaring där du anger önskande deltagare. Projektet analyserar även tillsammans med dig som arbetsgivare hur hela arbetsplatsen blir delaktig i processen.

Projektet varar under två år och startar den 2 september 2024.

Sista dagen att anmäla sitt intresse till sin lokala näringslivskontakt var den 26 februari.


Yrkeshögskolan erbjuder idag flera kraftfulla och kvalitetssäkrade insatser till företag med omställningsbehov. Korta utbildningar vänder sig till yrkesverksamma. Utbildningarna pågår som längst 20 veckor och består av en eller flera kurser, detta kan du som företagare påverka. Korta utbildningar är framtagna för att vara flexibla, så man kan studera på heltid, deltid och på distans.

Som representant för arbetslivet kan du engagera dig i yrkeshögskolan på flera olika sätt, till exempel genom att sitta med i en ledningsgrupp, medverka i planeringen av en ny utbildning eller ta emot LIA-studerande. Du bestämmer själv hur du vill delta – genom ditt engagemang kan du vara med och påverka att du får precis den kompetens du behöver.

Kompetensutveckling för anställda - Växjö kommun (vaxjo.se)

När du vill utveckla din egen kompetens eller när du vill vidareutbilda dina medarbetare, har Linnéuniversitetet ett brett utbildningsutbud. Många av utbildningarna ges på distans och deltid. Allt för att det ska gå att studera och arbeta samtidigt, så att vardagspusslet går ihop.

Kompetensutveckling vid Linnéuniversitetet | lnu.se

Uppdaterad: 06-maj-2024