Kommunens webbplatser

Näringslivsfakta 2023 - nyföretagandet minskar

Nystartade företag i Växjö kommun minskade något under 2023. Trots nedgång visar kommunen på positiva resultat där vissa sektorer sticker ut jämfört med rikssnittet.

Publiceringsdatum07-februari-2024

Totalt har det skett en ökning med 137 företag vilket ger en nettoförändring med +1,4 % för Växjö kommun 2023. Jämfört med Sveriges totala ökning med 1,6 procent (antal företag) hamnar kommunen strax under rikssnittet. Av antalet nystartade företag i Växjö kommun är 29 procent kvinnliga företagsledare, vilket är 4,3 procent lägre än rikssnittet.
Största andelen nystartade företag finns inom Jord & Skog & Energi där Växjö kommun överstiger rikssnittet med 2,7 procent.

Källa: UC Selekt januari 2024

Näringslivsfakta - Växjö kommun 2023.pdf (vaxjo.se)

Uppdaterad: 09-februari-2024