Kommunens webbplatser

100 företag på 10 dagar – det här säger Växjös näringsliv just nu

Under januari var det dags för företagsmaraton. Näringslivsavdelningen besökte under 10 dagar drygt 100 företag. Nu är resultatet från dessa sammanställda och så här säger Växjös näringsliv just nu.

Publiceringsdatum23-februari-2024

- Genom att besöka många företag på kort tid kunde vi ta tempen på näringslivet och få ett tvärsnitt just nu över flera olika branscher och storlekar på företag. Det var ett sätt att kick-starta 2024 tillsammans och på så sätt få en indikation på vad vi ska fokusera på framåt. Insikterna från dessa företagsbesök, tillsammans med den enkät som vi i dagarna har skickat ut kommer att vara ett viktigt underlag när vi under året uppdaterar vår näringslivsplan, säger Mikael Häggström, näringslivsutvecklare.

Under besöken fick företagarna bland annat värdera 1–10 i vilken utsträckning näringslivsklimatet i Växjö ger rätt förutsättningar för företaget att utvecklas. Medelbetyget efter alla besök landade på 6,4 av 10.

På frågan "I vilken utsträckning ger Växjö ditt företag rätt förutsättningar att utvecklas". Medelbetyget efter alla besök landade på 6,4 av 10.

- Jag är glad över att en övervägande del av företagen i Växjö lyfter styrkan och stoltheten i att vara en del av Växjös näringsliv. Man uppskattar det gynnsamma i att vara aktiv i ett expansivt näringsliv med stark entreprenörsanda och en gemensam vilja att utveckla förutsättningarna för näringslivet framåt. Känslan är positiv och det ger en bra grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Framförallt tar vi med oss ett antal konkreta idéer på insatser och aktiviteter som lyfts av de företagare vi mött, säger Lotta Fonsell, näringslivschef.

Många företagare uttryckte en positiv bild av kommunens tillväxtplan och såg positivt på befintlig dialog och samverkan mellan näringslivet samt nätverk för att utbyta erfarenheter. Samtidigt fanns ett tydligt önskemål om ännu fler av dessa aktiviteter.

Det näringslivet lyfte fram som prioriterade utvecklingsfrågor var bland annat:

  • att kommunen ska främja mer snabba och tydliga beslut
  • en effektiv och tydlig hantering av myndighetsärenden
  • bättre information till företag om vad som är på gång, samt dialog kring framtida expansionsmöjligheter
  • evenemang och aktiviteter som skapar attraktivitet, samt ett levande och attraktivt centrum
  • ännu bättre kommunikationer till och från Växjö
  • hur vi marknadsför kommunen externt gentemot potentiella besökare, framtida medarbetare och investerare

...och sist men inte minst kompetensförsörjning som den enskilt viktigaste frågan för att möjliggöra fortsatt tillväxt.

Mycket av det som kom fram under företagsbesöken bekräftar att Växjö kommun behöver fortsätta att fokusera på de områden som vi i dagsläget arbetar med, bland annat kompetensförsörjning genom ett stärkt samarbete med Linnéuniversitetet och att anordna forum där företag möter framtidens kompetens som exempel evenemangen Yrkesdagen och Karriärfrukost. Kommunen arbetar även vidare med kommunikationen mellan företagare och kommun, destinationsutveckling samt att stimulera företagande, etablering och expansion.

- Några lågt hängande frukter som vi fokuserar på är att bygga vidare på våra frukostträffar och nätverk. Vi har även precis startat nytt nyhetsbrev och ökat vår närvaro på sociala medier för att nå ut till så många som möjligt om vad som är på gång, säger Jessica Johannesson, näringslivsutvecklare.

Få information löpande

I vårt nyhetsbrev får du regelbunden information om vad som är på gång i näringslivet och matnyttig information från kommunen.

Registrera dig för nyhetsbrevet.

1000 tack till alla som tog emot oss. Vill du också få besök av oss? Boka in oss för ett företagsbesök

Uppdaterad: 23-februari-2024