Kommunens webbplatser

Starta skola/förskola/pedagogisk omsorg

Planerar du att starta en privat förskola, pedagogisk omsorg eller skola finns det några steg att gå igenom för att komma igång. Här har vi samlat information och lagt upp en enkel process för att förenkla för dig att komma igång

Processen skiljer sig något beroende på om du ska starta en förskola, pedagogisk omsorg eller en skola utifrån vilken myndighet som ger tillstånd till verksamheten, men i övrigt är stegen i processen desamma.

Starta förskola eller pedagogisk omsorg

Enkel grafik över hur det går till att starta förskola eller pedagogisk omsorg Pdf, 120.3 kB.

Steg 1: Hitta lokal

Börja med att hitta den plats där du vill driva verksamheten. Söker du en befintlig lokal att hyra har Växjö kommun två enkla verktyg för att hjälpa dig; vårt lokalregister där fastighetsägare annonserar sina lediga lokaler och e-tjänsten förfrågan om lediga lokaler där du kan beskriva den lokal du söker. Din förfrågan skickas sedan ut till vårt nätverk av privata fastighetsägare, och den eller de fastighetsägare som har en lokal att erbjuda hör av sig direkt till dig. Frågor som rör lokalregistret och förfrågan om lediga lokaler hanteras av näringslivsavdelningen.

Planerar du att bygga nytt kan du hitta aktuella tomter för förskolor och skolor på sidan för markanvisningar. Söker du istället en befintlig byggnad att köpa rekommenderar vi dig att i första hand ta kontakt med de lokala mäklare som arbetar med kommersiella fastigheter.

Steg 2: Ansöka om bygglov eller göra en anmälan

Vid ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad av en lokal för förskola, pedagogisk omsorg, skola eller fritidshem måste du normalt söka bygglov och göra en anmälan. Mer information hur du gör för att bygga nytt, bygga om, bygga till och hur det går till att ansöka om bygglov eller att göra en anmälan. Det finns e-tjänster att använda för att förenkla. Mer informatino finns på sidan Bygglovsprocessen vid etablering av förskola eller skola. Vid frågor som rör bygglov och anmälan vänligen kontakta oss på telefon 0470-410 00.

Steg 3: Anmälan till miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Innan en ny, tillbyggd eller renoverad lokal för förskola, pedagogisk omsorg eller skola tas i bruk måste verksamheten anmälas enligt miljöbalken. Om livsmedel ska hanteras i lokalen krävs också en registrering enligt livsmedelslagstiftningen. Dessa anmälningar görs till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Information, blanketter och e-tjänster finns på hälsa, hygien och boende samt på mat och livsmedel. Mer information om miljö och hälsa på förskolor och skolor för att få en överblick över de olika områden du behöver tänka på

Glöm inte bifoga de dokument som efterfrågas när du gör anmälan, och kontakta gärna någon av våra handläggare inom livsmedel eller hälsoskydd om du har några frågor. Tänk också på att anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten startar. Om anmälan kommer in för sent eller uteblir kan miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att verksamheten ska betala en miljösanktionsavgift.

Information om miljöbalken i förskola, skola och fritidshem Pdf, 477.3 kB.

Steg 4: Godkännande av verksamheten

För att få bedriva förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg och få rätt till bidrag krävs ett godkännande från utbildningsnämnden. I dokumentet Riktlinjer godkännande fristående förskola, eller Riktlinjer godkännande av bidrag för enskild pedagogisk omsorg (dessa finns under rubriken Relaterade dokument) kan du läsa om de krav som ställs, hur bidragen fungerar och hur tillsyn görs. Mer information samt blanketter till ansökan hittar du också under rubriken Relaterade dokument.

Avgifter för handläggning om godkännande

Observera att Växjö kommun tar ut en avgift för handläggande av ärende om godkännande av en enskild som huvudman för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Avgifterna ska vara utbildningsnämnden tillhanda för att ansökan ska behandlas och tas ut oberoende av om ansökan beviljas.

Följande avgifter gäller:

  • Nyetablering: 25 000 kronor
  • Utökning av verksamheten: 10 000 kronor
  • Ägarbyte: 10 000 kronor

Starta skola

För att få bedriva skolverksamhet och få rätt till bidrag krävs ett godkännande från Skolinspektionen. Börja med att kontakta Skolinspektionen, antingen för att få mer information om hur du ska göra eller för att inleda processen med att få verksamheten godkänd. Fortsätt därefter med steg 1-3 på samma vis som enligt ovan.

Skolinspektionens webbsida

Uppdaterad: 17-januari-2023