Kommunens webbplatser

Hälsa, hygien och boende

Många företag och verksamheter påverkar vår hälsa och livskvalitet. En del av dessa ska anmäla verksamheten till kommunen senast sex veckor innan den startar.

Följande verksamheter är anmälningspliktiga

 • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skärande/stickande verktyg (exempelvis piercing, tatuering, microbladning, microneedling, akupunktur, fotvård, öronhåltagning, barberare och viss typ av hudvård).
 • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller används av många. Även små bassänger, badtunnor, bubbelpooler hos exempelvis uthyrningsföretag, hotell, föreningar och bostadsrättsföreningar.
 • Solarier
 • Undervisningsverksamheter som skolor, förskolor med mera.

Större förändringar, som till exempel ombyggnad, expansion eller flytt kan också behöva anmälas. Fråga oss på kommunen om du är osäker, telefon 0470-410 00.

Avgift

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en fast avgift för att handlägga anmälan:

 • Hygienisk behandling, 2 952 kronor
 • Solarier, 3 936 kronor
 • Bassängbad, 9 840 kronor. För mindre anläggningar (t ex enstaka bubbelbad är avgiften 3 936 kronor.

Vilka verksamheter inspekteras?

 • Anläggningar för bad och idrott
 • Bostadshus
 • Campingplatser
 • Hotell
 • Hygienlokaler (frisörer, massörer, fotvård, piercing med mera) .
 • Lokaler för förvaring av djur
 • Solarier

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en timavgift på 984 kronor/timme vid tillsyn.

Uppdaterad: 13-april-2022