Kommunens webbplatser

Växjölöftets praktikupprop

Du som är företagare i Växjö kommun spelar en viktig roll för att få fler Växjöbor i jobb. Med stöttning av Växjö kommun kan ditt företag bidra till detta genom att erbjuda praktikplats till arbetssökande.

Växjölöftets praktikupprop syftar till att personer som är långt ifrån arbetslivet får möjlighet att ta sig in i arbetslivet genom praktik på en arbetsplats.

För dig som arbetsgivare

Genom att erbjuda en praktikplats ger du en person möjlighet att utvecklas. Du kan även ge en person en språkpraktik för att hjälpa personen att träna på det svenska språket. Det finns inga krav på fortsatt anställning och genom Växjölöftets praktikupprop får du en kontaktperson som finns till hjälp och stöttar inför och under praktiken.

Har ditt företag intresse av att delta i praktikuppropet ber vi dig fylla i formuläret och du kommer sedan att bli kontaktad av oss.

Har du frågor om Växjölöftets praktikupprop är du välkommen att kontakta koordinator Andreas Ottosson, andreas.ottosson@vaxjo.se ,0470-410 00.

Anmäl ditt intresse att delta i Växjölöftets praktikupprop.

Så går det till

Intresseanmälan

Ni gör en intresseanmälan som går till enheten Insats och matchning i Växjö kommun.

Kontakta företaget

Ni blir kontaktad av en av våra koordinatorer för att boka in ett första möte.

Ett första möte

Vi behöver få kännedom om er verksamhet för att kunna göra en bra matchning. Ni får information om hur själva matchningsprocessen går till, vilket stöd ni får under en praktikperiod och vad det innebär att ta emot en praktikant. Självklart har ni möjlighet att lyfta funderingar och ställa era frågor.

Matchningsprocess

Efter vårt möte går vi in i en matchningsprocess och försöker hitta rätt kandidat baserat på förutsättningarna i er verksamhet. Finner vi en lämplig kandidat så bokar vi in ett gemensamt möte för att stämma av att allt fortfarande känns rätt för alla parter.

Praktik

Tillsammans gör vi en gemensam plan för praktikupplägg. Vi finns med och stöttar under praktiken om behovet finns samt gör uppföljningar enligt överenskommelse. Ni har en och samma kontaktperson under hela praktikperioden.

Efter praktik

Vi har ett gemensamt avslutande samtal och efter det skriver ni ett intyg till praktikanten.

Varför ska jag ta emot en praktikant?

I Växjö kommun arbetar vi för att långtidsarbetslösa ska närma sig självförsörjning genom arbete eller studier. Genom att ta emot en praktikant kan ni som arbetsgivare ge en person möjlighet att få vara med i en arbetssituation, utveckla sitt språk, testa sin förmåga och få erfarenheter för att komma närmare arbetsmarknaden.

Hur fungerar det med försäkring under praktiktiden?

Praktikanten är alltid försäkrad genom Växjö kommun eller via Arbetsförmedlingen.

Vad händer om det inte fungerar som det är tänkt?

Vi har kontinuerlig kontakt med er och eventuella problem lyfts direkt för att en förändring ska kunna göras. Skulle ni som företag eller individen som praktiserar känna att det inte fungerar alls och att det inte är ett alternativ att fortsätta så diskuterar vi om och när vi avslutar praktiken.

Behöver jag godkänt från facket för att ta emot en praktikant?

Innan ett praktikbeslut fattas så stämmer ni av med facket och vid behov för vi en gemensam dialog med det aktuella fackförbundet.

Är det specifika arbetstider som gäller eller kan tiderna variera?

Utgångsläget är vardagar, dagtid. Dock gör vi alltid en gemensam praktikplanering där vi diskuterar lämpliga arbetstider utifrån er verksamhet och praktikantens förutsättningar.

Hur länge varar praktiken?

Det kan variera och beror till stor del på praktikantens och ert önskemål. Normalt sett så handlar det initialt om längst tre månader.

Kan man ha flera handledare till en praktikant?

Självklart. Det är viktigt att praktikanten vet vem hen ska vända sig till med eventuella frågor och liknande men det fungerar bra om flera personer på företaget är med i arbetet kring att handleda praktikanten.

Uppdaterad: 29-juni-2023