Kommunens webbplatser

Kompetensförsörjning

Att hitta rätt kompetens är en av de viktigaste största utmaningarna för att företag ska kunna växa och utvecklas. Samtidigt står många utanför arbetsmarknaden på grund av att kompetens och erfarenhet inte matchar behoven. Växjö kommun, i samverkan med näringslivet och övriga parter på arbetsmarknaden arbetar med flertalet insatser för att överbrygga dessa gap.

Läs mer om hur du kan engagera dig och påverka framtidens kompetensutbud. Är du i behov av rekrytera kan du få tips på hur du kan hitta nya medarbetare till din verksamhet. Eller du kanske behöver vidareutveckla din befintlig personal så att du bibehåller din konkurrenskraft.

Var med och påverka utbildningsutbud och ungdomars yrkesval. I Växjö finns flera initiativ och projekt där du som företagare kan vara med och delta, påverka och bidra, med målet att attrahera talanger eller öka intresset för yrken där det är brist på kompetens.

Målet är att via insatser och verktyg hjälpa de som står utanför arbetsmarknaden till arbete, utbildning och egen försörjning. För att nå dit är det viktigt med samverkan mellan kommunens förvaltningar, arbetsförmedlingen och andra parter på arbetsmarknaden.

Samtidigt har flera företag svårt att rekrytera och brist på rätt kompetens är ett allt större problem. För att matcha de arbetssökande med dessa lediga tjänster finns det möjlighet att ta del av skräddarsydda utbildningar och kompetensutveckling anpassade till just ditt företags behov.


Yrkeshögskolan

Är ni ett företag med kompetensbehov som vill utbilda ny eller befintlig personal. Läs mer om hur yrkeshögskolorna kan hjälpa er företag att fånga framtidens kompetens.

Växjölöftet yrkeshögskola - Vaxjo.se


Branschcertifierade utbildningar

Branschcertifiering är en kvalitetsstämpel som visar att kommunen, skolan och företagen i regionen samverkar för att utveckla utbildningar som kan tillgodose branschens behov av kvalifiderad arbetskraft. Du som är företag inom el- och energi, industriteknik, VVS, vård och omsorg. Läs mer om hur du kan engagera dig i att kvalitetssäkra utbildningen av framtidens arbetskraft.

Bransch-certifierade utbildningar - Vaxjo.se


Gymnasial lärlingsutbildning

En unik möjlighet för elever att lära sig ett yrke genom att kombinera studier på en arbetsplats med studier i skolan, och en möjlighet för dig som företagare att tidigt knyta band med framtida medarbetare.

Gymnasial lärlingsutbildning - Vaxjo.se


PRAO

Möt framtidens arbetskraft genom att erbjuda PRAO eller praktikplats. Genom en praktiplats ger du elever och studenter möjligheten att få tillämpa sina kunskaper och öka sin förståelse för arbetslivet. Det ger dig som företag möjligheten att lära känna motiverade och engagerade individer som kan komma att vara de som är med och utvecklar din verksamhet vidare i framtiden.

PRAO - praktisk arbetslivserfarenhet - Vaxjo.se

Hej Fredrik Bernhardsson, vad gör en praosamordnare? - Vaxjo.se


Yrkes-SM

Den 10–12 maj 2022 kommer Yrkes-SM till Kronoberg och Arenastaden i Växjö. Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar. Evenemanget är en viktig del i arbetet med regionens och hela landets framtida kompetensförsörjning.

Yrkes-SM 2022 - Vaxjo.se

I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder Växjö kommun dig som företagare en digital tjänst som hjälper dig att hitta rätt rekryteringssätt, och därmed rätt personal och kompetens till din verksamhet.

Fyll i den kompetens du behöver så visas det rekryteringssätt som passar dig bäst. Ibland kan det vara mer effektivt att själv leta i Arbetsförmedlingens utbud än att publicera en platsannons.

Oavsett vad du blir rekommenderad kan du alltid välja något av de andra rekryteringssätten. Lycka till!

Vill du bli mentor?

För dig som vill bidra till att stärka Linnéuniversitetets studenter och deras förutsättningar för kommande karriär och arbetsliv. Du investerar en del av din tid och får i gengäld ta del av studenternas perspektiv.
Mentorprogrammet | lnu.se

Behöver du sommarjobbare?

Inför sommarsäsongen kan det vara viktigt att rekrytera vikarier för semesterlediga medarbetare. Linnéuniversitetets studenter är en tillgång för dig som letar nya medarbetare. Använd vår rekryteringsportal!

Arbetsgivare – nå studenter om sommarjobb | lnu.se

Praktikplats

Ta chansen att lära känna våra studenter under utbildningstiden! MyCareer, det föredragna karriärnätverket för studenter och nyexaminerade. Jobb, praktik, och traineeprogram - allt finns där.

MyCareer (lnu.se)


Hjälp att hitta utbildning

I Business Region Kronoberg digital utbildningsplattform hittar du aktuella utbildningar och kurser i länet.

BRK:s utbildningsplattform

Yrkeshögskoleutbildningar

Yrkeshögskoleutbildningar kombinerar teori med praktik. Praktiken kallas för Lärande i arbete, förkortas till LIA, och är en viktig del av utbildningen. LIA innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats där de studerande får möjlighet att använda de teoretiska kunskaperna i verkligheten. Dessutom får de studerande kontakter i arbetslivet som skulle kunna leda till jobb ganska direkt.

Alla utbildningar som leder till en yrkeshögskoleexamen och omfattar 400 YH-poäng (motsvarar 2 års heltidsstudier) eller mer innehåller minst 25 procent LIA. Dessa praktikperioder är av olika längd och är förlagda både till höst- och vårtermin. Under LIA-praktiken är studenten försäkrad via Kammarkollegiet.

Det finns mängder av fördelar med att ta in en praktikant, inte minst om ett företag är ute efter att rekrytera lovande talanger inom regionens olika bristområden ekonomi, IT, verkstadsteknik, systemutveckling eller vård och hälsa.

Undrar du när nästa LIA-period är? Ska du rekrytera ny personal?

Kontakta aktuell anordare för information om hur praktiken LIA orgnaiseras och hur stor del av utbildningstiden som är LIA på den utbildning du är intresserad av

Om yrkeshögskolan på Växjö kommuns webbplats.

Uppdragsutbildning | lnu.se

EPIC - en unik satsning på teknikutbildningar (goepic.se)

Uppdaterad: 10-januari-2022