Kommunens webbplatser

Universitetsstaden Växjö

Växjö är en välkomnande och naturskön universitetsstad av internationell karaktär där hållbarhet, kreativitet och entreprenörskap aktivt lyfts fram. Växjö är en kunskapsintensiv stad för studenter, invånare, forskare och företag.

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet är ett universitet där allt är möjligt! Det är ett modernt, internationellt universitet i Småland. Linnéuniversitetet är en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Det finns drygt 44 000 registrerade studenter vid Linnéuniversitetet.

Linnéuniversietets webbplats

Forskning vid Linnéuniversitetet

Forskningen vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet, nationellt såväl som internationellt och spänner över en rad olika discipliner. Särskilt framstående forskning bedrivs inom våra spetsforskningsmiljöer: Linnaeus University Centres. Där studerar vi allt ifrån ekologi och evolution till diskriminering och integration, postkolonialism, intermedialitet, biovetenskap och big data.

Universitetsvision

"Universitetsvisionen ska vara en ledstjärna för utveckling, insatser och samverkan kopplat till universitet, studenter och forskning. Växjö kommun har tillsammans med flera externa parter, bland annat Linnéuniversitetet tagit fram en universitetsvision för Växjö i syfte att skapa en attraktiv kunskapsregion för studenter, invånare, forskare och företag."

Växjö ska vara en välkomnande och naturskön universitetsstad av internationell karaktär där hållbarhet, kreativitet och entreprenörskap aktivt lyfts fram. Universitetsstaden ska utvecklas med ett tydligt fokus på studenterna och campus är en plats för nytänkande och gränsöverskridande möten. Tillsammans skapar vi relationer mellan studenter, näringslivet och samhället för största möjliga utväxling för att finna varandra på framtidens arbetsplatser.

Uppdaterad: 08-maj-2023