Kommunens webbplatser

IT-staden Växjö

Länge har Växjö varit känt för ett av Sveriges starkaste IT-kluster. Här finns en samarbetsvilja när IT-företag och dess representanter samlas kring gemensamma frågor. Inom IT-klustret i Växjö finns innovation, framtid och internationellt framgångsrika företag.

IT-sektorn växer på flera håll och så är även i Växjö. De senaste åren har sektorn stått för den näst största tillväxten när det gäller antal anställda och femte största tillväxt sett till antal nya företag i Växjö.

Vad är IT-staden Växjö?

Istället för att vi berättar om vad som utgör IT-sektorn i Växjö, låter vi Bennie Forss (grundare Zenta), Louise Jakobsson (student på Linnéuniversitetet i Växjö) och Natasha Asimiadis (en av grundarna till nätverket WiTech) berätta om vad som utgör IT-staden Växjö. Fler filmer om IT-staden Växjö hittar du längre ner.

Community

För den som önskar träffa likasinnade finns det flera möjligheter i Växjö. Den som är verksam inom mjukvaruutveckling kan engagera sig i något av de nätverk som finns för verksamma inom branschen. På Videum Science Park är det ständig aktivitet då det anordnas nya möten mellan näringslivet och akademin med fokus på digitalisering och innovation. Här finns all möjlighet att engagera sig, nätverka och bredda sin kompetens.

Kompetensförsörjning

På Linnéuniversitetet i Växjö finns flera utbildningar som tillför kompetens till IT-sektorn. Det finns olika YH-utbildningar som ser till att det utbildas nya studenter som kan hjälpa lokala företag att växa. Fler företag engagerar sig i diskussionen kring kompetensförsörjning med Linnéuniversitetet. Organisationen Digitri fokuserar på att arbeta med kompetensförsörjningen för att tillgodose det behov som finns.

Framåtanda

Flera av de större bolagen som är verksamma inom IT-Växjö har även startat sin resa i just Växjö. Många har en gemensam grund och har vuxit sig starka och även ledande inom sina branscher. Här finns framåtanda och kapacitet för att utvecklas vidare. Det finns ett engagemang från företagen som är verksamma i Växjö att delta och bidra till fortsatt utveckling. Det finns profilstarka större företag som tillsammans med en stor mängd mindre innovativa företag alla bidrar till att sätta IT-Växjö på kartan.

Mitt IT-Växjö

Vill du höra några profiler, som är verksamma inom IT-Växjö, själva beskriva hur det är att verka i Växjö kan du titta och lyssna till en entreprenör, en student och en tjänsteperson som är verksamma i Växjö idag.

Louise är en av många studenter som valt att flytta till Växjö för att studera webbutveckling på Linnéuniversitetet. Hör Louise berätta om sitt IT-Växjö.

Natasha Asimiadis är en hitflyttare som numer bor och arbetar i Växjö. Natasha arbetar som Information Engineer på Sigma Technology men är även en av grundarna till IT-nätverket för kvinnor, WiTech. Hör Natasha berätta om sitt IT-Växjö.

Bennie Forss har grundat och är vd för bolaget Zenta. En entreprenör som letar möjligheter genom innovation. Hör Bennie berätta om sitt IT-Växjö.

Diaccess är ett treårigt projekt som vill bidra för att accelerera utvecklingen av digitala lösningar och att etablera en modell för verksamhetsnära innovation i partnerskap med näringslivet.

Projektet genomförs av Växjö kommun i samarbete med Wexnet, Vöfab, Castellum, dizparc, Företagsfabriken, Goda Hus samt Linnéuniversitetet.

Diaccess står för Digital Acceleration for Medium Sized Sustainable Cities. Projektet har en budget på cirka 45 miljoner kronor varav 36 miljoner kronor är bidrag från EU-programmet Urban Innovation Actions.

Projektet Diaccess syftar till att hitta nya lösningar på stora samhällsutmaningar. För att generera innovationer utgår Växjö kommun från upphandling av innovationspartnerskap, där lösningar utvecklas i samspel med innovatörer i näringslivet. Projektet kommer att jobba med upp till 15 utmaningar.

Diaccess på Växjö kommuns webbplats

Uppdaterad: 30-maj-2024