Kommunens webbplatser

Samlad information om Covid-19

Växjö kommun har satt in flera åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här kan du läsa om dem och få annan information som just nu kan vara värdefull för dig som företagare i kommunen.

Företagslots - guidning för dig som företagare

Vi på Växjö kommun finns som stöd för dig som företagare och du är välkommen att kontakta oss på telefon 0470-410 00.

Verksamt.se har tagit fram en sammanställning över flera av de stödåtgärder och lagändringar som finns nationellt. Innehållet uppdateras löpande.

Nationella stödåtgärder och lagändringar på Verksamts webbplats.

Information till verksamheter om Covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Växjö kommuns åtgärder hittar du på denna sida.

Regeringen har beslutat om anpassade åtgärder tack vare successivt minskad smittspridning av covid-19. Det här gäller från och med 1 juli:

 • Fler personer kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade platser. Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.
 • Antalet tillåtna deltagare vid demonstrationer höjs till 1800.
 • Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler, som privata fester, höjs till max 50.
 • Råden till alla verksamheter ligger kvar, men de specifika råden till föreningar för kultur, idrott och fritid, till exempel att hålla träningar och aktiviteter utomhus försvinner. Rekommendationen till lägerverksamhet, cuper och körer kvarstår.
 • Rådet om att endast umgås i en mindre krets ändras till att du bör vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar.
 • Det gör du till exempel genom att träffas utomhus i mindre grupper och att undvika att vara nära varandra längre tider i små utrymmen.
 • Rådet om att undvika nya kontakter vid längre resor ersätts med rådet att vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar.
 • Regler för serveringsställens öppettider tas bort.
 • Reglerna för storleken på sällskap på serveringsställen tas bort utomhus och sällskap på 8 personer tillåts inomhus. Övriga bestämmelser om till exempel avstånd och sittande förtäring kvarstår.
 • Rådet om att handla ensam tas bort. Fortfarande gäller rådet att hålla avstånd och undvika trängsel.
 • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid försvinner

För dig som äger restaurang eller annan livsmedelsverksamhet

Växjö kommun har skapat förutsättningar för restauranger att catera mat i hemmet. Uteserveringar tillåts året runt och avgiften för uteserveringar under pandemin har slopats. Restaurangerna har möjlighet att väderskydda uteserveringar med ihopfällbar takkonstruktion, som inte kräver bygglov, och höj- och sänkbara fönster.

Råd och riktlinjer för bygglovsbefriade uteserveringar.

Du som äger restaurang eller annan livsmedelsverksamhet kan läsa mer om bland annat de nya föreskrifterna, buffé- och bordsservering, kopplat till coronaviruset:

Information kopplat till corona till dig som driver livsmedelsverksamhet.

Tillsynsvägledning för restauranger och krogar på Folkhälsomyndighetens webbplats

Begära anstånd för fakturor och avgifter hos Växjö kommun och dess bolag

Det finns möjlighet för dig som företagskund att begära anstånd för fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme samt tillstånd och tillsyn.

Växjö kommun, Växjö Energi AB och SSAM kan bevilja anstånd med betalningen till upp till 90 dagar efter fakturadatum. Alltså ytterligare 60 dagar efter ordinarie förfallodatum.

Möjligheten gäller tillfälligt för företag och vid begäran sedan den 23 mars 2020. Möjligheten gäller tills annat beslut fattas.

För att få mer information om villkor för anstånd samt för att begära anstånd

När du ringer för att fråga om villkoren eller begära anstånd, se till att ha fakturainformation tillgänglig med fakturanumret på samtliga fakturor du vill begära anstånd på.

Fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, tillstånd och tillsyn: Växjö kommun på telefon 0470-410 00.
Fakturor och avgifter inom sophantering: SSAM på telefon 0470-59 95 00.
Fakturor och avgifter inom elnät och fjärrvärme: Växjö Energi på telefon 0470-70 33 33.

Amorteringsbefrielse

Föreningsägda fastighetsbolag beviljas amorteringsbefrielse för amorteringar avseende perioden 2021-01-01 – 2021-07-01 på utestående lån beviljade av Växjö kommun.
Vid behov kan motsvarande eftergift för övriga idrottsföreningar och samhällsföreningar på utestående lån beviljade av Växjö kommun avseende amorteringar som förfaller under perioden 2021-01-01 – 2021-07-01. Vid behov beviljas även anstånd med räntebetalningar i maximalt 6 månader på utestående lån till föreningar eller föreningsägda fastighetsbolag avseende räntebetalningar som förfaller under perioden 2020-01-01—2021-07-01.

Leverantörsfakturor

Växjö kommun kortar betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet. Växjö kommun samt de helägda bolagen arbetar för att generellt förkorta betaltiden till leverantörer i Växjö kommun. Det är inte möjligt att som enskild företagare ansöka om att få sin faktura betald i förtid utan vi arbetar skyndsamt med att lösa detta för alla leverantörer i Växjö kommun.

Vid fakturor till SSAM måste du som kund begära att få din faktura betald tidigare. För att begära om att få din faktura betald kontakta SSAM på telefon 0470-59 95 00.

Avgift för uteservering

Under 2021 kommer Växjö kommun inte att ta någon avgift för upplåtande av allmän platsmark för uteserveringar i centrum. Du behöver fortfarande ansöka om tillståndet hos Polisen.

Avgiftsfria avbokningar

Kommunen har infört avgiftsfria avbokningar vid kommunens olika anläggningar.

När det gäller tillsynsärenden kopplat till miljö och hälsa erbjuder kommunen numera digital tillsyn, där så är lämpligt. Det bidrar både till att minska risken för smittspridning, men sparar också tid och pengar för företaget. Många företag har ont om tid och har tvingats dra ner på personal, därför fokuserar vi särskilt på stödjande information och rådgivning vid tillsynsbesöken för att kunna underlätta för företagen att upprätthålla en god hantering av livsmedel, smittskyddsåtgärder, minimera miljöbelastningen.

Kommunen har slopat tillsynsavgiften för alkoholhandläggning under pandemin.

Tillsyn livsmedelsverksamhet

Tillsyn inom livsmedelsverksamheter.

Varje enskild näringsidkare har möjlighet att ansöka om att placera ut försäljningsbord i direkt anslutning till sin egen butik. Det minskar antalet personer inne i butikerna vilket skapar bättre förutsättningar för Coronasäker handel. Allt i syfte att underlätta handeln och att underlätta för näringsidkarna i centrum. Ansökan om att använda offentlig plats görs till Polisen och nyttjandet av platsen kommer att vara avgiftsfri under rådande omständigheter.

Uteserveringar tillåts året runt och avgiften för uteserveringar under pandemin är slopad. Restaurangerna har möjlighet att väderskydda uteserveringar med ihopfällbar takkonstruktion, som inte kräver bygglov, och höj- och sänkbara fönster.

Råd och riktlinjer för bygglovsbefriade uteserveringar.

Växjö kommun har underlättat förlängningen av redan beviljade bygglov, det vill säga innan företag har påbörjat sitt byggande. Byggnation ska normalt ha startat inom en tvåårsperiod efter att ett bygglov har lämnats. I dessa fall av förlängning tar vi nu inte ut någon avgift.

Vi fokususerar på en snabb genomströmning i bygglovsprocessen för ansökningar gällande omställning av butikslokaler med mera. Tydlig prioritering av ärenden som gäller omställning av butikslokaler, vilka sätts igång utan kötid.

Anstånd gällande hyror

Om ditt företag vill begära anstånd för hyra, där Växjö kommun, Växjöbostäder, Videum, Vöfab och Vidingehem är hyresvärd ska du kontakta respektive bolag. Denna möjlighet är tillfällig och gäller sedan den 23 mars 2020 och tills annat beslut fattas.

Kontaktuppgifter till respektive hyresvärd:

Växjö kommun, 0470-410 00.
Växjöbostäder, 0470-59 90 00.
Videum, 0470-72 33 00.
Vöfab, 0470-418 00.
Vidingehem, 0470-70 17 70.

Kommunen öppnar upp vikariepoolen och uppmuntrar företagare som måste permittera eller säga upp folk att anmäla sig för att kunna bidrar till fler i sysselsättning och stärka upp vår egen verksamhets kompetensförsörjning i tider av höga vakanser.

Karensdag, sjuklöner och smittbärarpenning

På Försäkringskassans webbplats kan du läsa om vad som gäller för dig som företagare när det kommer till karensdagar, sjuklöner och smittbärarpenning.

Försäkringskassans webbplats.

Tillfälliga ändringar för ansökan till a-kassa om du pausar ditt företag

Regeringen har beslutat om tillfälliga ändringar för ansökan till a-kassa. Du kan läsa om detta på verksamt.se:

Ansökan till a-kassa om du pausar ditt företag.

Korttidsarbete

Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) är ett stöd som innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska samtidigt som den anställde får cirka 90 procent av lönen.

Korttidsarbete och ansökan på tillvaxtverkets webbplats.


Nya regler för vissa anställningsformer

Regeringen har beslutat att förlänga perioden som dina anställda kan ha ett introduktionsjobb med ytterligare ett år. De nya reglerna innebär att en arbetssökande kan ha ett introduktionsjobb i upp till 36 månader. Förlängningen är tillfällig och gäller från 1 maj till och med 31 december 2020.

Tillfällig förlängning av introduktionsjobb på arbetsformedlingens webbplats.

Nystartsjobb

Du har möjlighet att få ekonomiskt stöd om du anställer en person som har varit arbetslös länge eller någon som är nyanländ i Sverige. Du kan ansöka om nystartsjobb när du har en person i åtanke, eller så kan du förlänga ett pågående nystartsjobb. Bidraget motsvarar lägst summan av arbetsgivaravgiften.

Arbetsformedlingens webbplats.

Läs mer

Arbetsförmedlingen har information till dig som är arbetsgivare och som måste säga upp eller permittera personal på grund av coronaviruset.

Säga upp eller permittera personal på arbetsförmedlingen webbplats.

Här hittar du samlad information på verksamt.se om vad som gäller om du behöver säga upp personal.

Uppsägning av personal på verksamts webbplats.

Uppsägning på grund av arbetsbrist på verksamts webbplats.

Du som känner dig orolig på grund av pandemin och vill ha någon att prata med, kan ringa Växjö kommun på telefon 0470-410 00. Om du hamnar i ett akut läge ska du alltid ringa 112.

Nationella stödlinjer som finns: Råd och stöd under coronapandemin på Växjö kommuns webbplats.

Företagarnas coronalinje

Vid sex tillfällen under 2020 har Växjö kommun bjudit in till företagarnas coronalinje - ett digitalt mötesforum där du som företagare haft möjlighet att ställa frågor till experter.

Företagarnas coronalinje är ett samarbete med Almi Kronoberg, Region Kronoberg och övriga kommuner i Business Region Kronoberg.

Du kan titta och lyssna på mötena även efteråt.

Företagarnas coronalinje den 27 maj 2020 med tema Det nya nuläget- Hur blir hösten?

Företagarnas coronalinje den 15 maj handlade om digital närvaro i coronatider.

Företagarnas coronalinje den 6 maj med tema Idéer- vägen ur krisen.

Företagarnas coronalinje den 24 april handlade om marknadsföring och affärsutveckling under krisen.

Företagarnas coronalinje den 15 april handlade bland annat om arbetsrätt, skattefrågor och finansiering.

Från och med den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Nationella allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Om du har synpunkter på hur de allmänna råden följs ska du kontakta den som driver verksamheten eller anordnar evenemanget. Ansvaret att råden följs ligger på den som anordnar sammankomsten/driver verksamheten och på dig som vistas där.

Vid klagomål

Växjö kommun hanterar frågor och klagomål/synpunkter kring trängsel på uteserveringar, restauranger, caféer och i livsmedelsbutiker. Tillsynen sker utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrift.

Läs mer

Företagsregister, exempelvis om du söker efter en viss tjänst.

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Regeringens krispaket

Regeringen har presenterat krispaket med olika förslag för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Det innebär till exempel förslag på att införa korttidspermittering, att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader, att företagare kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter.

Regeringens åtgärder på rregeringens webbplats,

Ladda ned affischen: Tillsammans kan vi minska smittspridnngen

Vi har tagit fram en affisch med information om hur vi tillsammans kan stoppa smittspridningen. Ladda gärna ned, skriv ut och sätt upp den på din arbetsplats, i din butik eller på din restaurang.

Tillsammans kan vi minska smittspridningen - affisch

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Uppdaterad: 05-juli-2021