Kommunens webbplatser

SM i Mathantverk återvänder till Växjö

I samband med MAT 2024 kommer SM i Mathantverk återigen att arrangeras i Växjö. Enligt Aleksandra Ahlgren, tävlingsledare för SM i Mathantverk, är det fokus på småskalig produktion och lokala produkter det som gör Växjö med MAT till en självklar plattform för tävlingen.

Publiceringsdatum11-juni-2024

SM i Mathantverk anordnades första gången i Växjö 2014. Nu, tio år senare, är tävlingen tillbaka. Ulrika Brydling, verksamhetsledare på Eldrimner, var en av de närvarande vid tävlingen på PM & Vänner 2014. Hon minns hur mäktigt det var att få delta i ett av de första arrangemangen på det nyöppnade hotellet, ett landmärke för gastronomi och mathantverk. Både Aleksandra och Ulrika tycker därför det är extra kul att tävlingen återvänder till Växjö.

1997 arrangerade Eldrimner den första produkttävlingen, då med fem klasser. Idag har tävlingen vuxit till SM i Mathantverk med 56 olika klasser för producenter att tävla i. Syftet har enligt Aleksandra alltid varit att stötta mathantverkarna i deras produktutveckling och att skapa uppmärksamhet kring mathantverket, vilket i sin tur hjälper produkterna att nå fler marknader.

Stötta inhemsk mathantverk och lokal matproduktion

- Tävlingen är viktig för att den skapar uppmärksamhet för både mathantverkarna och deras produkter samt för branschen som helhet. Ju fler som får upp ögonen för produkterna, desto mer ökar kunskapen om mathantverk. Detta ökar även förståelsen för att den småskaliga livsmedelsproduktionen är nödvändig för ett robust livsmedelssystem i Sverige, säger Aleksandra.

Tävlingen erbjuder också ett tillfälle för branschen att mötas och utbyta erfarenheter. Producenter får sina produkter bedömda av juryexperter och får efter prisutdelningen återkoppling, vilket är en ovärderlig del av tävlingen. Många producenter har använt denna feedback för att förbättra sina produkter och senare återkommit och vunnit medaljer. Producenter som tar medalj har möjlighet att märka sina produkter med medaljen som en del av sin marknadsföring.

Så vem kan söka till tävlingen?

Enligt Aleksandra kan hathantverkare från hela Norden är välkomna att delta i tävlingen, under förutsättning att produkterna är hantverksmässigt producerade, gjorda av inhemsk råvara och finns till försäljning.

- Mathantverket kombinerar traditionell kunskap med nyskapande och skapar dessutom förutsättningar för en levande landsbygd. Genom att fler lär sig att ta hand om och förädla inhemska råvaror bidrar vi till att stärka landets livsmedelssystem och öka självförsörjningsgraden, vilket är viktigt inte bara idag, men även för framtiden," säger Aleksandra.

Är du en mathantverkare och brinner för inhemska råvaror?
Läs mer och anmäl dig till SM i Mathantverk.

SM i Mathantverk
Uppdaterad: 12-juni-2024