Kommunens webbplatser

Nya lagkrav på återanvändbara muggar och matlådor för take away

Från och med 1 januari 2024 ska restauranger, kaféer, livsmedelsbutiker och andra serveringsställen kunna erbjuda snabbmat och dryck för take away i muggar och matlådor som kan återanvändas. Kravet omfattar försäljningsställen som tillhandahåller mer än 150 engångsförpackningar per dag.

Publiceringsdatum20-maj-2024

Naturvårdsverket har på uppdrag av Sveriges regering, tolkat EU-direktivet att reducera mängden engångsplast på marknaden och satt som mål att minska konsumtionen av engångsmuggar och engångsmatlådor i Sverige med 50 procent senast 2026. Kravet införs för att minska nedskräpningen av engångsartiklar och för att minska resursförbrukningen.

En flergångsförpackning är en förpackning som ska användas flera gånger. Försäljningsstället ska ha ett system för insamling och rengöring för att återanvändning ska vara möjlig och för att kravet ska vara uppfyllt.

Det här gäller:

  • Du som säljer snabbmat i engångsmatlåda eller dryck i en engångsmugg ska kunna erbjuda kunden matlådor och muggar som kan användas flera gånger.
  • Försäljningsstället ska välja de flergångsförpackningar som har minst påverkan på miljö och människors hälsa.
  • Matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen.
  • Försäljningsstället ska informera kunden om att den kan få mat och dryck i en flergångsmugg eller matlåda.
  • Försäljningsstället ska också informera om engångsförpackningarnas miljöpåverkan och fördelarna med en minskad förbrukning.

Kraven omfattar inte den som säljer mat och dryck i engångsförpackningar som helt är gjorda av papper eller kartong. Förpackningarna får inte vara kemiskt modifierade på ett sätt som fördröjer nedbrytningen.

Ett försäljningsställe som tillhandahåller färre än 150 engångsmuggar eller engångsmatlådor per dag omfattas inte heller av kraven. Antalet beräknas i genomsnitt under de dagar som försäljningsstället är öppet under ett kalenderår.

Miljösanktionsavgift

Den som inte uppfyller kraven kan behöva betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor. Växjö kommuns samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för tillsynen av försäljningsställen i Växjö kommun och kan fatta beslut om utdömande av miljösanktionsavgift.

 

Uppdaterad: 20-maj-2024