Kommunens webbplatser

Besöksnäringsträff för att diskutera möjligheterna framåt

Hur kan vi stärka Växjö kommun som besöksdestination? Den frågan stod högst på agendan när man bjöd in till besöksnäringsträff på Växjö kommun.
Under ledning av näringslivsutvecklare Henrik Cajnerud och Växjö & Co vd Sara Almkvist bjöd man i november in till en besöksnäringsträff för att diskutera vägen framåt för en gemensam strategi.

Publiceringsdatum22-november-2021

Strategiarbetet kring evenemang och destination har en stor betydelse för Växjö kommun på många områden. En attraktivare kommun skapar fördelar för företag som behöver rekrytera utanför kommunen och bidrar även till kompetensförsörjningen.

För en hållbar besöksnäring är grunden en god representation där man värnar det lokala och gör det till en konkurrensfördel. I Växjö kommun finns det stora möjligheter till mat-, kultur- och naturturism och verksamheter i kommunen ska drivas utan negativ miljöpåverkan för att de ska kunna drivas på ett långsiktigt och hållbart sätt.

- Tillsammans med besöksnäringen vill vi stärka Växjö som besöksdestination. Vi bjöd in till en träff för att lyssna in vad besöksnäringen behöver och vill ha för att vi ska kunna bygga upp en gemensam strategi. Ett rikt utbud av restauranger, shopping, natur- och kulturupplevelser, boende och evenemang är positivt för alla som lever och verkar i Växjö och det skapar också sysselsättning och stärker attraktionskraften för våra företag, invånare och inflyttare, säger Henrik Cajnerud, näringslivsutvecklare Växjö kommun.

Utvecklas tillsammans

I besöksnäringen ingår både turism och fritidsresenärer som affärsresenärer och olika typer av möten och evenemang. Mötena involverar många inom exempelvis shopping, kultur, idrott, service och transport. Växjö kommun, tillsammans med Växjö & Co och Destination Småland, har genom ett bra samarbete möjlighet att koordinera, stärka och marknadsföra Växjö kommun som ett attraktivt besöksmål, både för invånare och besökare i alla dess slag.

Maria Runosson, vd Teleborgs Slott, är positiv till besöksnäringsträffen.

- Det var ett oroligt bra initiativ från kommunen att samla besöksnäringen under ett tak. Det är viktigt att vi kan samla och dela kunskapen vi har, säger hon.

Upplev Växjö- Växjös officiella upplevelseguide

Uppdaterad: 23-november-2021