Kommunens webbplatser

Videum Science Park

En science park är en stimulerande miljö och verksamhet med aktiva länkar till universitet eller forskningscentra. Här erbjuds tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En mötesplats för människor, idéer, kunskap och en plattform för olika utvecklingsprojekt.

Videums entré

Idéer föds där människor möts

Videum Science Park arbetar för hållbar utveckling och tillväxt i regionen, bland annat genom att stimulera innovationsprocesser i företag. Här samutnyttjas labbmiljöer för innovation, virtual och augmented reality. I samverkan med näringsliv och akademi bjuds det in till aktiva workshops, inspirations- och kunskapsevent. Videum Science Park hjälper även företag att komma i kontakt med regionens organiserade investerare och att hitta rätt bland regionens organisationer för olika typer av innovationsstöd. I den fysiska miljön verkar regionens företagsinkubator, Företagsfabriken.

I Videum Science Park finns lösningar för företagens utmaningar, möjligheter för studenter och forskare samt professionell service kring flexibla kontors- och möteslokaler. Här uppmuntras nätverkande och utbyte av affärskunnande mellan företag. För mer information kan du besöka Videum Science Parks webbplats.

Videum Science Park finns på Framtidsvägen i Växjö, i direkt anslutning till Linnéuniversitetet.

Uppdaterad: 02-juni-2021