Kommunens webbplatser

Nätverket Vi älskar Växjö

Vi älskar Växjö är nätverket för alla från näringslivet, föreningslivet, akademin och det offentliga med en sak gemensamt - Vi älskar Växjö!

Platsen Växjö är något som vi alla utvecklar tillsammans och därför vill vi gärna att du är med och bidrar inom nätverket. Växjö är platsen för öppenhet, entreprenörskap, hållbarhet och utbud. Inom nätverket anordnas nätverksträffar med olika fokusområden som idrott, kultur och näringsliv.

Namnet Vi älskar Växjö och vår grafiska profil är framtaget gemensamt inom ramen för nätverket. Gå in på varumarketvaxjo där allt om vårt platsvarumärke finns samlat. Fritt att använda för alla.

Nätverket träffas 4-5 gånger per år. Spännande aktuella teman med inspirerande föreläsningar, dialoger, framtidsspaningar och framförallt tid att nätverka - allt för att hjälpas åt att utveckla vårt Växjö.

Inom området entreprenörskap har Vi älskar Växjö skapat mötesplatsen Morgonsoffan. Morgonsoffan är forumet för dig som vill träffa andra aktörer inom näringslivet för att nätverka, prata framtiden och få inspiration.

Vill du vara en del av nätverket och prata framtiden och Växjös utveckling med oss får du gärna anmäla ditt intresse i formuläret.
Uppdaterad: 15-december-2021